Dejan Krstić


Zvanje: stručni saradnik - laborant VSS
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 300b
E-mail: krsticd@uns.ac.rs

Oblast rada

Primenjena elektronika, Medicinska elektronika, Fleksibilna elektronika, EMI & EMC

Izrada projektne dokumentacije za H2020, ERC, Erasmus medjunarodne projekte Grupe za nano i fleksibilnu elektroniku (2014-2019)