Dejan Pejić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 140
E-mail: dejan_pejic@uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru.


Predmeti

  • Jezici za modelovanje hardvera (OAS, III godina, smer: Mikroračunarska elektronika)
  • Diskretni sistemi (OAS, III godina, smer: Mikroračunarska elektronika)
  • Mikroprocesorska elektronika (OAS, III godina, smerovi: Mehatronika; Energetska elektronika i mašine i elektroenergetika)