Digitalna elektronika (Mehatronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H209
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Mirjana Damnjanović, redovni porfesor
Konsultacije: utorkom od 11h do 12h i petkom od 12h do 13h
Asistenti: dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor
Konsultacije: utorkom od 11h do 12h i petkom od 12h do 13h

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Predispitne obaveze uključuju prisustvo na laboratorijskim vežbama iz elektronike (do 5 poena).

Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum obično se održava posle šeste nedelje nastave, a drugi nakon završetka nastave u tekućem semestru. Oba kolokvijuma se sastoje od 6-7 teorijskih pitanja i 3 zadatka. Svaki nosi maksimalno 50 poena.

Ukoliko se kolokvijumi ne polože, radi se završni ispit, koji se sastoji od 7-9 teorijskih pitanja i 3 zadatka. I teorijska pitanja i zadaci nose do 50 poena.

 

 

 

 

Materijal za predavanja:

  1. L. Nađ: ,,Digitalna elektronika", FTN Novi Sad, skripta

  2. M. Damnjanović, L. Nađ: ,,Zbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike", FTN Izdavaštvo,  2013 (udžbenik broj 436)