Digitalni sistemi otporni na greške

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM504E
Broj ESPB: 4
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Rastislav Struharik

Način polaganja ispita