Đorđe Mišeljić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Kula IV sprat, kabinet 401
Telefon: 021/485-2547
E-mail: djordjemiseljic@uns.ac.rs

Predmeti

  • Teorija električnih kola (2. godina E1)
  • Mikroprocesorska elektronika (3. godina E1)
  • Sistemi za rad u realnom vremenu (3. godina OSS)
  • Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu (4. godina E1)