Đorđe Mišeljić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: Blok F, 3. sprat, kabinet 301
Telefon: 021/485-2537
E-mail: djordjemiseljic@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72

Predmeti

  • Teorija električnih kola (2. godina E1)
  • Mikroprocesorska elektronika (3. godina E1)
  • Sistemi za rad u realnom vremenu (3. godina OSS)
  • Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu (4. godina E1)