Dr Dragana Vasiljević


Zvanje: istraživač saradnik
Titula: doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 300b
Telefon: 021/485-2553
E-mail: vdragana@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72

Oblast rada

  • Projektovanje i izrada fleksibilnih/organskih/štampanih senzorskih kola.
  • Karakterizacija nanomaterijala za senzorske aplikacije.