Elektrijada

Elektrijada je popularni naziv za godišnje susrete studenata elektrotehničkih fakulteta. Prvi put je održana pre otprilike 50 godina i okupila je studente elektrotehničkih fakulteta sa prostora bivše SFRJ. Tradicija se nastavlja i do današnjih dana. Tokom godina, broj učesnika je varirao da bi se u jednom trenutku sveo na učesnike iz Srbije i Crne Gore.

Na samoj Elektrijadi, studenti se takmiče u sportskim i naučnim disciplinama. Broj disciplina iz obe kategorije je u porastu iz godine u godinu. Studenti smera za mikroračunarsku elektroniku se redovno takmiče u naučnim disciplinama Elektronika 1 (analogna elektronika) i Elektronika 2 (tehnologija digitalnih integrisanih kola). Gradivo obe ove discipline izučava se u okviru predemeta koji se slušaju na smeru Mikroračunarska elektronika. Studenti koji se pripremaju za ova takmičenja mogu dodatno da unaprede svoje znanje iz oblasti obuhvaćenih ovim disciplinama. Naravno, imaju mogućnost da se takmiče i iz drugih naučnih disciplina koje su u vezi sa predmetima koje su slušali.

Veoma važan element Elektrijade je druženje u opuštenoj atmosferi i upoznavanje sa studentima koji studiraju na drugim univerzitetima. U opuštenoj atmosferi Elektrijade stvaraju se dugotrajna poznanstva.