Samostalni praktični projekat


Ovaj projekat je moguće raditi na:

Studenti imaju mogućnost da slobodno izaberu profesora kod koga će raditi projekat, a javljaju se izabranom profesoru putem mejla i od njega će dobiti dalja uputstva. Prilikom prijavljivanja ispita treba voditi računa da se izabere odgovarajući profesor.

Projekat na Katedri za elektroniku

Projekat na Katedri za telekomunikacije

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS336
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 1+4

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se u potpunosti formira na osnovu izrađenog projekta.