Elektrotehnika: Samostalni praktični projekat


Ovaj projekat je moguće raditi na:

Studenti se javljaju izabranom profesoru putem mejla i od njega će dobiti dalja uputstva. Prilikom prijavljivanja ispita treba voditi računa da se izabere odgovarajući profesor.

Projekat na Katedri za elektroniku

Projekat na Katedri za telekomunikacije

Za sada pripremna dokumentacija sa Katedre za telekomunikacije nije objavljena i izbor ovog projekta nije moguć.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS336
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 1+4

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se u potpunosti formira na osnovu izrađenog projekta.