Embeded operativni sistemi


Studije: Osnovne akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: Embeded sistemi i algoritmi

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM401
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Predrag Teodorović
Asistenti:

MSc Nebojša Pilipović

MSc Boris Radovanović


Konsultacije: Zakazivanje

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 1. projekta (predispitne obaveze) - 40p

 2. Teorijskog dela ispita - 40p

 3. Poena osvojenih na vezbama - 20p


Da bi se ispit položio, osim obaveznog uslova da se osvoji minimum 51p, potrebno je imati minimum 20p iz projekta i 20p iz teorijskog dela ispita.

 

Materijal za predavanja:
Predavanja po nedeljama:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. ... Operativni sistemi nastavak

 3. Shell i shell skripte (pdf)

 4. Procesi (pdf, pptx)

 5. ... Procesi nastavak

 6. Linux drajveri i Linux moduli

 7. Linux drajveri za sekvencijalne (karakter) uređaje (pdf)

 8. Niti (pdf, pptx)

 9. Sinhronizacija procesa (pdf, pptx)

 10. Raspoređivanje procesora (pdf, pptx)

 11. Hijerarhija memorije, Kes memorija

 12. Upravljanje memorijom, Osnovna memorija (pdf, pptx)

 13. Virtualna memorija (pdf, pptx)


Za kolokvijume ću objavljivati redukovan spisak ispitnih pitanja, neposredno pre kolokvijuma, a ovaj redukovan spisak pitanja će važiti i u prva dva roka nakon završetka nastave (od kada predmet ide u letnjem semestru, to su junski i julski rok). To znači da studenti do julskog roka mogu da polažu odvojeno prvi i drugi deo (npr 1. kolokvijum u terminu prvog kolokvijuma a 2. kolokvijum u julskom roku), a nakon toga mogu samo polagati istovremeno prvi i drugi deo teorije, pri čemu spremaju teorijski deo ispita na osnovu spiska pitanja postavljenog dole.

Ispitna pitanja za prvi teorijski kolokvijum (važe i tokom junskog i julskog roka)

Ispitna pitanja za drugi teorijski kolokvijum (važe i tokom junskog i julskog roka)

Ispitna pitanja (važe nakon julskog ispitnog roka)

Izvorni kodovi koji su korišćeni na predavanjiva (deljena memorija, redovi poruka, klijent/server, cevi, ...)