EMI i EMC u elektronici

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM423
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+1

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor, kabinet: F309, telefon: 485 25 39, email: mirad@uns.ac.rs Dr Kalman Babković, docent, kabinet: F302, telefon: 485 25 38, email: bkalman@uns.ac.rs  
Konsultacije: utorkom od 13h do 14h i petkom od 12h do 13h
Asistenti: Miloš Arbanas
Konsultacije: utorkom od 13h do 14h i petkom od 12h do 13h

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Oba kolokvijuma se sastoje od 5-7 teorijskih pitanja i 3 zadatka (svaki nosi po 20 poena). Predispitna obaveza je predmetni projekat (20 poena). Deo ocene (5 %) student može da dobije za uspešno urađen domaći zadatak koji nije obavezan.

 

Materijal za predavanja:

  1. M. Damnjanović: ,,EMI i EMC u elektronici", FTN, skripta, 2018.

  2. Clayton R. Paul: "Introduction to Electromagnetic Compatibility (Wiley Series in Microwave and Optical Engineering)", Wiley, IEEE Press, February 2006.

  3. Christos Christopoulos: "Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility", CRC Press, 2007.

  4.  Michel Mardiguian: "EMI troubleshooting techniques", McGraw-Hill, 2000.