ET: Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 1


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

 • Predavanja
 • Računarske vežbe

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI02
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković
Asistenti: mr Milan Nikolić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

 • ReseniZadaciTokom školske godine izvode se računarske vežbe tokom kojih se ispunjavanjem predispitnih obaveza osvaja do 50 poena.

 • U ispitnim rokovima se polaže test na kojem se može osvojiti do 20 poena.

 • Student može pristupiti izradi projekta na kojem se može osvojiti do 30 poena.


Materijal za predavanja:
Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

 • Vežba 1

 • Vezba 2

 • Vežba 3

 • Vežba 4

 • Vežba 5

 • Vežba 6

 • Vežba 7

 • Vežba 8

 • Vežba 9

 • Vežba 10

 • Vežba 11

 • Vežba 12