ET: Sistemi za rad u realnom vremenu

Studije: Osnovne strukovne studije

 

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

 

Program: OSS – Elektronika i telekomunikacije

 

Semestar: V

 

Predavanja: četvrtkom od 16:15 do 19:00, učionica VPŠ7

Vežbe: utorkom od 7:45 do 9:13, učionica F317, četvrtkom 11:30 do 13, učionica F317

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI24
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Asistenti:

Đorđe Mišeljić

F301

djordjemiseljicftn@gmail.com


Nikola Kovačević

F301

nikola2three4@gmail.com


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Teorija: 40 poena


Lab vežbe: 60 poena (poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama su predispitna obaveza)


U toku semestra će biti organizovan kolokvijum na kojem će studenti moći da polažu gradivo sa predavanja. Isto gradivo će moći naknadno da se polaže ili popravlja u ispitnim rokovima, dok se poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama mogu popravljati tek naredne školske godine.


Materijal za predavanja:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. Procesi (pdf, pptx)

 3. Niti

 4. Sinhronizacija procesa

 5. Raspoređivanje procesa

 6. Mrtve petlje

 7. Hijerarhija memorije

 8. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (osnovne I/O operacije)

 9. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa stringovima)

 10. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (klijent-server aplikacije)

 11. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (Multithreading)

 12. Regularni izrazi

 13. Teorijski kolokvijum


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

 1. Upoznavanje sa Linux operativnim sistemom

 2. GCC, Make i Git

 3. Pisanje aplikacija za rad sa drajverima

 4. Zadatak 1 : tekst zadatka

 5. Zadatak 1

 6. Zadatak 1, ocenjivanje

 7. Zadatak 2

 8. Zadatak 2

 9. Zadatak 2, ocenjivanje

 10. Zadatak 3

 11. Zadatak 3

 12. Zadatak 3, ocenjivanje