ET: Sistemi za rad u realnom vremenu

Studije: Osnovne strukovne studije

 

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

 

Program: OSS – Elektronika i telekomunikacije

 

Semestar: V

 

Predavanja: četvrtkom od 16:15 do 19:00, učionica VPŠ7

Vežbe: utorkom od 7:45 do 9:13, učionica F317, četvrtkom 11:30 do 13, učionica F317

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI24
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Asistenti:

Đorđe Mišeljić

F301

djordjemiseljicftn@gmail.com


Nikola Kovačević

F301

nikola2three4@gmail.com


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Teorija: 40 poena


Lab vežbe: 60 poena (poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama su predispitna obaveza)


U toku semestra će biti organizovan kolokvijum na kojem će studenti moći da polažu gradivo sa predavanja. Isto gradivo će moći naknadno da se polaže ili popravlja u ispitnim rokovima, dok se poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama mogu popravljati tek naredne školske godine.


Materijal za predavanja:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. Operativni sistemi.. nastavak

 3. Procesi (pdf, pptx)

 4. Procesi .. nastavak

 5. Raspoređivanje procesora (pdf, pptx)

 6. Upravljanje memorijom (pdf, pptx)

 7. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (osnovne I/O operacije)

 8. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa stringovima)

 9. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (klijent-server aplikacije)

 10. Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (Multithreading)

 11. Regularni izrazi

 12. Shell skripte

 13. Teorijski kolokvijum


Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za kolokvijum 2020.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

 1. Upoznavanje sa Linux operativnim sistemom, nano_osnovne_komande

 2. GCC, Make i Git

 3. GCC, make i git. Nastavak

 4. Zadatak 1 : tekst zadatka

 5. Zadatak 1

 6. Zadatak 1, ocenjivanje

 7. Pisanje aplikacija za rad sa drajverima (Zadatak2, QT_aplikacija_uputstvo)

 8. Zadatak 2.

 9. Zadatak 2, ocenjivanj

 10. Zadatak 3 tekst_zadatka

 11. Zadatak 3

 12. Zadatak 3, ocenjivanje


Dodatni materijal: Lubuntu, uputstvo za instaliranje