ET: Telekomunikaciona elektronika


Na ovom predmetu u sklopu nastave izvode se:

  • Predavanja
  • Laboratorijske vežbe

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI36
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Babković Kalman
Asistenti: Miloš Arbanas

Način polaganja ispita