Dr Goran Stojanović


Zvanje: redovni profesor
Funkcija: Lider Grupe za nano i fleksibilnu elektroniku
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 136
Telefon: 021/485-4520
E-mail: sgoran@uns.ac.rs
Konsultacije:

Utorak: 13h – 14h


Oblast rada

 • Nano i Fleksibilna elektronika
 • Nano struktuirani materijali
 • Medicinska elektronika
 • Organska elektronika
 • Senzori
 • Mikrofluidika
 • Tehnologije fabrikacije u elektronici
 • Karakterizacija i testiranje materijala i komponenti

Predmeti

 1. Uvod u elektroniku (E1, II godina)
 2. Materijali i tehnologije fabrikacije u biomedicinskim uređajima (E1, III godina)
 3. Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola (E1, III godina)
 4. Organska elektronika (E1, master studije)
 5. Osnove elektronike (BMI, I godina)
 6. Materijali i tehnologije fabrikacije u biomedicinskim uređajima (BMI, II godina)
 7. Medicinska elektronika (BMI, IV godina)

Raniji predmeti

 1. Nanoelektronika (E1, IV godina)
 2. Nanonaprave i nanostruktuirani materijali (E1, master studije)