Laboratorija za mikroprocesorske i programabilne sisteme

Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za saradnju sa privredom. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog...

Laboratorija za optoelektroniku

E6000 Agilent Mini-OTDR
Laboratorija za optoelektroniku je jedna od nekoliko laboratorija osnovanih na Katedri za elektroniku, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u...

Laboratorija za mikroelektroniku, elektrotehnicke materijale i CAD

Ova laboratorija je jedna od najopremljenijih laboratorija na Balkanu. Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za...

Laboratorija za industrijsku (primenjenu) elektroniku

Savremeni osciloskopi
Laboratorija za industrijsku (primenjenu) elektroniku poseduje razvojne sisteme za rad sa savremenim mikrokontrolerima familije dsPic30fxxxx kompanije Microchp i Atmel AVR mikrokontrolerima. U svrsi što...

Laboratorija za diskretne sisteme i algoritme

U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta: Diskretni sistemi Sistemi i signali

Laboratorija za opštu elektroniku

Laboratorija za opštu elektroniku
U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta: Uvod u elektroniku Impulsna i digitalna elektronska kola Električni pogoni i elektronika

Rezultati ispita iz MPE

Rezultati ispita iz MPE održanog 14.2.2018.

AMK – ispit/kolokvijum – 9.2.2018.

Rezultati ispita iz Analognih mikroelektronskih kola održanog 9.2.2018. Konačni rezultati Delimični rezultati

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 07.02.2018.

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 07.02.2018

Studentska praksa u kompaniji ELSYS

Dragi studeti/kolege, Ove jeseni se pruža mogućnost da svoju karijeru usmerite u pravcu razvoja čipova. Raspisujemo konkurs za nove članove našeg tima u vidu prakse i...