Ivan Čejić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 140
E-mail: ivancejic@uns.ac.rs