Dr Jelena Radić


Zvanje: vanredni profesor
Funkcija: rukovodilac projekta SeNs Wetlands
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 118
Telefon: 021/485-4507
E-mail: jelenar_@uns.ac.rs
Konsultacije:

po dogovoru


Oblast rada

  • Projektovanje analognih, RF, digitalnih i mešovitih integrisanih kola
  • Karakterizacija analognih i RF integrisanih kola

Predmeti

  1. Softverski praktikum (E1, I godina)
  2. Projektovanje analognih integrisanih kola (usmerenje Mikroelektronika, IV godina)
  3. Telekomunikaciona elektronika (usmerenje Mikroelektronika, IV godina)
  4. Projektovanje digitalnih integrisanih kola (usmerenje Mikroelektronika, IV godina)
  5. Projektovanje elektronskih kola pomoću računara (usmerenje Primenjena elektronika, IV godina)
  6. Napredne tehnike projektovanja mikroelektronskih kola (usmerenje Mikroelektronika, V godina)

Raniji predmeti

  1. Uvod u elektroniku (smer Mehatronika, II godina)
  2. Digitalna elektronika – laboratorijske vežbe (smer Mehatronika, II godina)