Kristina Nikolić


Zvanje: asistent
Titula: diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 133
Telefon: 021/485-4517
E-mail: kristinanikolic@uns.ac.rs