Kvantna i organska elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM511
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Nataša Samardžić, docent (Kvantna elektronika) dr Goran Stojanović, red. prof. (Organska elektronika)
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita.