Lazar Milić


Zvanje: stručni saradnik - laborant VSS
Titula: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 111
E-mail: lmilic@uns.ac.rs