Dr Ljiljana Živanov


Zvanje: redovni profesor
Funkcija: rukovodilac naučnog centra CIMC
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 312
Telefon: 021/485-2542
E-mail: lilaziv@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

  • mikroelektronika, elektrotehnički materijali i CAD
  • modelovanje, projektovanje i fabrikacione procedure za EMI potiskivače
  • razvoj prototipova integrisanih pasivnih komponenti (induktora, transformatora, izolatora) za RF opseg i mikrotalasne učestanosti
  • razvoj prototipova mikrosenzora u različitim tehnologijama (za merenje pritiska, istezanja, nivoa, pomeraja, sile)

Predmeti

  • Materijali u elektrotehnici (I godina, OAS Mehatronika)
  • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (II godina, OAS Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Mikroelektronika (III godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Mikroračunarska elektronika)
  • Senzori i aktuatori (IV godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijska grupa: Mikroračunarska elektronika – Primenjena elektronika)
  • Senzori i aktuatori (IV godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijska grupa: Mikroračunarska elektronika – Embeded sistemi i algoritmi)
  • Senzori, aktuatori, MEMS i NEMS (I godina, MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijska grupa: Mikroračunarska elektronika – Mikroelektronika)