Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI107
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović
Konsultacije: Utorak: 13h - 14h
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent, Sanja Kojić, asistent

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita.

Deo ispita se može položiti i preko izrade praktičnih projekata.

Materijal za predavanja:
Naslovna strana knjige koja pokriva oblasti koje će biti obrađene na predavanjima se može videti ispod:


Materijal auditorne vežbe:
Naslovna strana Zbirke zadataka koja pokriva oblasti koje će biti obrađene na auditornim vežbama se može videti ispod: 

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Praktikum za studente Biomedicinskog inženjerstva možete preuzeti ovde.

Dodatne informacije

Promotivni film koji predstavlja šta će sve studenti naučiti u okviru ovog predmeta se može videti ovde - Promocija ovog predmeta.