Medicinska elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI117A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović, red. prof.
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: Željko Popović,asistent
Konsultacije: Utorak 11:00-12:00

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Uputstvo/priprema za laboratorijke vežbe:

Programski paket komapnije Biopac: Link  (besplatno preuzimanje i registracija)

Putanja u koju je potrebno ubaciti fajlove izmerenih vrednosti je C:\Users\Public\Documents\BSL Lessons\Data Files

Potrebno je kliknuti desni klik na vežba1 ( pa save as)

Vežba 1:(četvrtak 12.10.2023.-19.10.2023.)  Biopac fajlovi vašim merenja za vežbu

Vežba 2:(četvrtak 26.10.2023.-02.11.2023.)  Spremate vežbu 1. EMG a pročitajte i 7 ako niste

Vežba 3: EEG (četvrtak 09.11.2023.-16.11.2023.)

Vežba 4: (četvrtak 23.11.2023.-30.11.2023.)

Vežba 5: (četvrtak 07.12.2023.-14.12.2023.)

Vežba 6: (četvrtak 21.12.2023.-28.12.2023.)

Vežba 7: (četvrtak 11.01.2024.-18.01.2024.)

OBAVEŠTENJE:

Tabela prisustva nova +bodovi

Prisustvo na vežbama je obavezno, i predstavlja uslov za dobijanje potpisa.

Dodatne informacije

Naslovna strana knjige koja u potpunosti pokriva gradivo koje će biti obrađeno na ovom predmetu se može videti ispod: