Medicinska elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI117A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović, red. prof.
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent
Konsultacije: Utorak 11:00-12:00

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Uputstvo za laboratorijke vežbe:

vežba 1

vežba 2

vežba 3

vežba 4

vežba 5

Softver koji se koristi na računarskim vežbama može se pronaći na sledećem sajtu:

http://www.opengatecollaboration.org

Dodatne informacije

Naslovna strana knjige koja u potpunosti pokriva gradivo koje će biti obrađeno na ovom predmetu se može videti ispod: