Mikroprocesorska elektronika (Mehatronika)

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku V semestra na odseku za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM300
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Rastislav Struharik, vanredni profesor
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: msc Andrea Erdeljan, asistent msc Nikola Laković, asistent msc Damjan Rakanović, asistent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

Materijal za predavanja:
Beleške sa predavanja #1.

Beleške sa predavanja #2.

Beleške sa predavanja #3.

Beleške sa predavanja #4.

Beleške sa predavanja #5.

Beleške sa predavanja #6.

Beleške sa predavanja #7.

Beleške sa predavanja #8.

Beleške sa predavanja #9.

Beleške sa predavanja #10.

Beleške sa predavanja #11.

Beleške sa predavanja #12.

 

Spisak teorijskih pitanja.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1. nedelja - Uputstvo i jezičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF)

2. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

3. nedelja - LCD displej + tastatura (PDF)

4. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

5. i 6. nedelja - 4x7SEG displej + LED diode + tasteri + prekidači (PDF)

7. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 1

8. i 9. nedelja - Tajmeri i prekidi (PDF)

Dodatne informacije

OBAVEŠTENJE

Bodovno stanje nakon ispita održanog u junskom ispitnom roku 2020. godine možete preuzeti ovde.

 

Softver

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino.

Arduino simulator.

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF).