Milan Bodić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 310b
Telefon: 021/485-2540
E-mail: milanbodic122@gmail.com
Fax: 021/47 505 72