Milan Bodić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 139
Telefon: 021/485-4523
E-mail: milanbodic122@gmail.com