Dr Milan Lukić


Zvanje: docent
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 135
Telefon: 021/485-4519
E-mail: milan_lukic@uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

Embeded sistemi, IoT, robotika


Predmeti

  • Elektronika (V semestar, Odsek za računarstvo i automatiku)
  • Umreženi embeded sistemi (MAS, II semestar, Smer za Mikroračunarsku elektroniku)

Raniji predmeti

  • Mikroprocesorska elektronika (V semestar, Smer za Mikroračunarsku elektroniku, Smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala, Odsek za Mehatroniku)
  • Digitalna elektronika (IV semestar, Odsek za Mehatroniku)
  • Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku (IV semestar, Smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala i IV semestar, Smer za Energetsku elektroniku, mašine i elektroenergetiku)
  • Praktikum: inženjerski alati u elektronici (III semestar, Smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Mikroprocesorski sistemi u medicini (III semestar, Odsek za biomedicinsko inžеnjerstvo)
  • Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere (VI semestar, smer za Mikroračunarsku elektroniku)