Dr Milica Kisić


Zvanje: asistent sa doktoratom
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 309
Telefon: 021/485-2539
E-mail: mkisic@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

  • Modelovanje, simulacija i karakterizacija pasivnih komponenti
  • Heterogena integracija pasivnih komponenti
  • Bežični rezonantni senzori
  • Fleksibilna elektronika

Predmeti

  • Materijali u elektrotehnici (I godina, OAS Mehatronika)
  • Softverski praktikum (I godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije)
  • Uvod u elektroniku (II godina, OAS Mehatronika)
  • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (II godina, OAS Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Mikroelektronika (III godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Mikroračunarska elektronika)