Dr Milica Kisić


Zvanje: docent
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 114
Telefon: 021/485-4506
E-mail: mkisic@uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

 • Modelovanje, simulacija i karakterizacija pasivnih komponenti
 • Heterogena integracija pasivnih komponenti
 • Bežični rezonantni senzori
 • Fleksibilna elektronika

Predmeti

 • Materijali u elektrotehnici (I godina, OAS Mehatronika)
 • Softverski praktikum (I godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije)
 • Uvod u elektroniku (II godina, OAS Mehatronika)
 • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (II godina, OAS Biomedicinsko inženjerstvo)
 • Mikroelektronika (III godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Mikroračunarska elektronika)
 • Digitalna elektronika (II godina, OSS Elektronika i telekomunikacije)
 • Računarsko projektovanje elektronskih kola (III godina, OSS Elektronika i telekomunikacije)