Milivoje Paroški


Zvanje: stručni saradnik - laborant VSS
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 109
E-mail: mparoski2112@gmail.com