Miloš Arbanas


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 139
Telefon: 021/485-4523
E-mail: milos.arbanas@gmail.com
Konsultacije:

Po dogovoru, zakazati na e-mail.


Predmeti

  • Impulsna i digitalna elektronska kola (III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Impulsna elektronika (III godina, smer za Mehatroniku)
  • Telekomunikaciona elektronika (III godina, Osnovne strukovne studije – Elektronika i Telekomunikacije)
  • Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama (II godina, Osnovne strukovne studije – Elektronika i Telekomunikacije)