Miloš Arbanas


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Kula IV sprat, kabinet 401
Telefon: 021/485-2548
E-mail: milos.arbanas@gmail.com
Fax: 021/47 505 72
Konsultacije:

Po dogovoru, zakazati na e-mail.


Predmeti

  • Impulsna i digitalna elektronska kola (III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Impulsna elektronika (III godina, smer za Mehatroniku)
  • Telekomunikaciona elektronika (III godina, Osnovne strukovne studije – Elektronika i Telekomunikacije)
  • Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama (II godina, Osnovne strukovne studije – Elektronika i Telekomunikacije)