Dr Miodrag Brkić


Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 138
Telefon: 021/485-4522
E-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru, zakazuje se emailom ili licno.


Oblast rada

Analogna elektronika, robotika, primena mikrokontrolera, senzorski sistemi, industrijska elektronika


Predmeti

  • PRAKTIKUM: INZENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI (III semestar, smer Mikroračunarska elektronika)
  • Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku  (IV semestar, Odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije)
  • Praktična elektronika (V semestar, smer Mikroračunarska elektronika)
  • Mikroprocesorski sistemi u medicini (III semestar, Odsek za biomedicinsko inžеnjerstvo)
  • AUTOELEKTRONIKA (VIII semestar, smer Mikroračunarska elektronika)
  • INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA (V semestar osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije)
  • RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA (V semestar osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije)
  • STRUČNA PRAKSA (VI semestar osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije)