Dr Mirjana Damnjanović


Zvanje: redovni profesor
Funkcija: šef Katedre za elektroniku
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 114
Telefon: 021/485-4506
E-mail: mirad@uns.ac.rs
Konsultacije:

Utorak: 13:00-14:00
Petak: 12:00-13:00


Oblast rada

Modelovanje i simulacija pasivnih komponenti, EMI i EMC, EMI potiskivači, digitalna elektronika, senzori pomeraja


Predmeti

  • Uvod u elektroniku (OAS Mehatronika, II godina)
  • Digitalna elektronika (OAS Mehatronika, II godina)
  • Digitalna elektronika (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroračunarska elektronika, II godina)
  • Praktikum: inženjerski alati u elektronici (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroračunarska elektronika, II godina)
  • Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola (OAS Enegetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroračunarska elektronika –  Mikroelektronika, IV godina)
  • Napredno računarsko projektovanje mikroelektronskih kola (MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroračunarska elektronika – Mikroelektronika)
    EMI i EMC u elektronici (MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroračunarska elektronika – Mikroelektronika)
  • Projektovanje i karakterizacija komponenti za EMI zaštitu (DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, Mikroelektronika)
  • Odabrane oblasti projektovanja analognih, digitalnih i RF integrisanih kola (DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, Mikroelektronika)