Nanoelektronika

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Nanoelektronika se odvija u toku VIII semestra na studijskom programu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije,  smer za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroelektronika.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM457
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Nataša Samardžić, docent
Konsultacije: po dogovoru preko email-a: nsamardzic@uns.ac.rs
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu položenih kolokvijuma u toku semestra, prvi kolokvijum nosi 50% od ukupnog broja poena, drugi kolokvijum 35%, a poeni osvojeni na računarskim vežbama 15%.

 

Materijal za predavanja:

  1. Fundamentals of Nanoelectronics, G. W. Hanson, University of Wisconsin, 2007

  2. Lessons from Nanoelectronics, S. Datta, World Scientific, 2018