Nikola Kovačević


Zvanje: saradnik u nastavi
Kancelarija: FTN - Kula IV sprat, kabinet 401
Telefon: 021/485-2547
E-mail: nikolakovacevicftn@uns.ac.rs