Nikola Laković


Zvanje: asistent-master
Titula: diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Kula IV sprat, kabinet 401
Telefon: 021/485-2548
E-mail: lakovicn@yahoo.com
Fax: 021/47 505 72