Osnovi elektronike (Biomedicina)


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI99
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović, red. prof.
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: dr Sanja Kojić, docent
Konsultacije: Utorak 11:00-12:00

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita

Dodatne informacije

Naslovna strana udžbenika koji pokriva gradivo ovog predmeta se može videti na slici ispod: