Pomoć pri radu sa novim web sajtom

Dragi svi,

na ovoj web stranici ću postaviti kratko uputstvo kao pomoć u radu sa novim web sajtom Katedre za elektroniku. U ovom pdf fajlu su date osnovne informacije, kao i adrese kratkih filmova koji se nalaze na Youtube kanal naše katedre. Filmovi nisu javni tako da ih morate tražiti direktno preko adresa koje su date u pdf fajlu.

Još jednom ponavljam sledeća pravila kojih bi trebalo da se pridržavate:

  1. uvek imajte otvorena 2 taba u veb pregledaču (veb sajt, i admin deo u kome ste se logovali),
  2. novi web sajt katedre je takozvani višestruki web sajt (multisite). Uvek obratite pažnju na kom web sajtu se nalazite pre nego što bilo šta budete menjali (gornji levi ugao admin dela). Neki meniji se ponavljaju sa sve web sajtove iako na njima nema podataka (Specifikacija predmeta),
  3. meni “Za zaposlene” se pojavljuje samo kada ste se ulogovali u admin deo.

Filmove možete pogledati i na ovoj veb stranici. Unapred se izvinjavam zbog kvaliteta videa, radio sam sa slobodnim sofverom za “skidanje ekrana” uz mogućnost snimanja glasa. Bilo mi je bitno da dobijete pravu informaciju pre svega.

Na prvom filmu “Pristup i logovanje”, su date osnovne informacije o pristupu veb sajtu i logovanju u admin deo.

Na drugom filmu “Rad sa glavnim web sajtom”, su date osnovne informacije o radu sa veb sajtom Katedra za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na trećem filmu “Rezervacije”, su date osnovne informacije o radu sa rezervacijama (Events) laboratorija, laptopova i video bima.

Na četvrtom filmu “Sablon za zaposlene”, su date osnovne informacije o radu sa stranicama na kome se nalaze vaše informacije.

Na petom filmu “Sablon za predmet”, su date osnovne informacije o radu sa stranicama na kome se nalaze informacije o vašim predmetima.

Na šestom filmu je prikazano kako se postavljaju slike, pdf fajlovi ili ppt fajlovi u editor (recimo kao materijal za vežbe).