Primena elektronike u industriji

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena elektronike u industriji odvija se u toku I semestra na master studijama, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika usmerenja Primenjena elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM523
Broj ESPB: 4
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs
Asistenti: BSc Arbanas Miloš, BSc Marko Vasiljević-Toskić, MSc Milan Bodić
Konsultacije:

zakazivanje preko emaila: milos.arbanas@gmail.com, milanbodic122@gmail.com, markovasiljevictoskic@gmail.com


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Način polaganja ispita:

Predmet se polaže preko seminarskih radova(predispitne obaveze koje nose 30%) i radu na realizacijama praktičnih projekata u saradnji sa industrijom. Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom, koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:
• Prezentaciju
• Demonstraciju
• Dokumentaciju
Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot (link1 i link2).
Tokom semetra u nastavi se aktivnio koristi elektronski servis FTN-a Laboratorija za učenje na daljinu sa platformom Moodle. Svaki student koji pohađa kurs dobije korsničko ime i lozinku za pristup sajtu.

Dodatne informacije

Stečena znanja:

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u industriji. Obrađuju se sledeće oblasti:
- Analogne komponente u industriji
- Primena mikrokontrolera
- Primena računara u industriji
- Napajanja u industrijskim sistemima
- Optoelektronski senzori
- Primena radio komunikacija u industriji
- Softveri za prikupljanje i obradu (akviziciju) podataka
- Protokoli za komunikaciju
- Simulacije proizvodnih procesa
- Rad u realnom vremenu
- Alternativni izvori napajanja
- GSM/GPRS prenos podata
U okviru laboratorijskih vezbi radi se na specijalnim akvizicionim razvojnim sistemima sa Telitovim GSM/GPS modemima. Poseban akcenat se stavlja na upravljanje sistema putem SMS-a i GPRS prenosom podataka. U okviru kursa obavezan je rad sa senzorima i sistemima koji imaju različite protokole za komunikaciju : I2C, SPI, RS485…
Projekti i diplomski radovi vezani za oblast Primena elektronike u industriji


Stevan Srećkov Profibus industrijska periferija

 

 Stevan Srećkov Stanica ekstremno niske potrošnje za merenje parametara životne sredine i njihovo slanje korisniku putem sms poruke


 Dejan Nađ Prenos određenih parametara životne sredine putem Wifi mreže


Maksim Radmanović Prikupljаnje i obrаdа podаtаkа sа kаpаcitivnog interfejsа pomoću virtuаlnog instrumentа


Saša Karanović Pametna kuća -  Senzorska mreža i automatizacija 


Milan Bodić i Stevan Srećkov IR senzor za temperaturu