Razvoj softvera za embeded operativne sisteme

Studije: Master akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: “Embeded sistemi i algoritmi” (izborni na smerovima “Primenjena elektronika” i “Mikro i nano elektronika”)

Semestar: II

Predavanja: četvrtkom od 17:15 do 19:00 (online) svi

Vežbe:

 • sredom od 10:30 do 13:00 online (Embeded sistemi i algoritmi, Mikro i nano elektronika)
 • petkom od 15:00 do 17:30 online (Primenjena elektronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM508
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Predrag Teodorović
Asistenti: Dr Predrag Teodorović

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Gradivo je podeljeno na dva dela:
 •   Java programski jezik i

 •   Razvoj aplikacija za Android operativni sistem


Teorijski kolokvijum: 40 poena (Gradivo sa kolokvijuma se može polagati u svakom ispitnom roku)


Lab vežbe:
 • 40 poena zadaci Java (ovi poeni su zamena za teoriju, moći će da se osvajaju i u ispitnim rokovima)

 • 60 poena Android (ovi poeni se mogu osvajati samo tokom semestra kao predispitna obaveza)


Materijal za predavanja:

 1. Java (osnovetipovi, operatori, kontrola toka, nizovi ) Kompletni izvorni kodovi (JavaSrc)

 2. Java (Ulazno/izlazni podsistem i klasa String), Regularni izrazi (NetBeans projekat: Java regex primeri)

 3. Java (Osnove objektno orijentisanog programiranja)

 4. Java (Nasledjivanje, kolekcije, obrada izuzetaka)

 5. Java IPC komunikacija putem utičnica (Java client/server sockets). Java aplikacije sa više niti izvršavanja (Java threads)

 6. Java i kriptografija

 7. Java GUI aplikacije, XML

 8. Android (osnove, intefejs)

 9. Android (Procesi i niti)

 10. Android (Prenos podataka i XML parsiranje)

 11. Android (Intenti)

 12. Android (Aktivnosti, Fragmenti)

 13. Android (Servisi)

 14. Android (Cuvanje podataka)Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1. Uputstvo za rad sa git-om

.. dodavaću ovde kako nam šta bude potrebno