Razvoj softvera za embeded operativne sisteme

Studije: Master akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: “Embeded sistemi i algoritmi” (izborni na smerovima “Primenjena elektronika” i “Mikro i nano elektronika”)

Semestar: II

Predavanja: četvrtkom od 17:15 do 19:00 u učionici 205

Vežbe:

 • ponedeljkom NTP-107 16:15 – 18:45 i 19:00 – 21:30
 • sredom NTP-107 od 08:15 – 10:45 i 11:00 – 13:30

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM508
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Gradivo je podeljeno na dva dela:
 •   Java programski jezik i

 •   Razvoj aplikacija za Android operativni sistem


Teorijski kolokvijum: 40 poena (Gradivo sa kolokvijuma se može polagati u svakom ispitnom roku)


Lab vežbe:
 • 40 poena zadaci Java (ovi poeni su zamena za teoriju, moći će da se osvajaju i u ispitnim rokovima)

 • 60 poena Android (ovi poeni se mogu osvajati samo tokom semestra kao predispitna obaveza)


Materijal za predavanja:

 1. Java (osnove) izvorni kod vezba1 (u NetBeans-u otvoriti projekat sa File->Import Project->From ZIP..)

 2. Java (tipovi, operatori, kontrola toka, nizovi ) izvorni kod vezba2

 3. Java (Ulazno/izlazni podsistem i klasa String) izvorni kod vezba3

 4. Regularni izrazi primer rada sa regularnim izrazima u Javi

 5. Java (Osnove objektno orijentisanog programiranja) izvorni kod vezba4

 6. Java (Nasledjivanje, kolekcije, obrada izuzetaka) izvorni kod vezba5

 7. Java IPC komunikacija putem utičnica (Java client/server sockets). Java aplikacije sa više niti izvršavanja (Java threads). Primeri (Niti, ChatRoomClient, ChatRoomServer)

 8. Java i kriptografija (Java primeri: asinhrona i sinhrona enkripcija)

 9. Java GUI aplikacije, XML

 10. Android (osnove, intefejs) Primer aplikacije sa dve aktivnosti koje jedna drugoj prosleđuju podatke. Primer aplikacije koja koristi ListView uz kompleksni prikaz podataka. Primer aplikacije koja dinamički raspoređuje ImageView komponente po ekranu (Napomena: zbog ograničenja veličine upload-ovane datoteke, podeljena je u prvi, drugi i treći, najpre otpakujete svaki od njih, a onda, pomoću 7-zip programa,  selektujete sve tri otpakovane datoteke, desni klik ->7-zip->Extract files...)

 11. Android (Procesi i niti) Primer aplikacije sa pozadinskom niti koja preuzima sliku sa Interneta. Primer Android ChatRoom klijent aplikacije koji radi sa CharRoom serverom koji smo koristili ranije (Napomena: zbog ograničenja veličine upload-ovane datoteke, podeljena je u prvi i drugi - najpre otpakujete svaki od njih, a onda, pomoću 7-zip programa,  selektujete obe otpakovane datoteke, desni klik ->7-zip->Extract files...). Singleton primer.

 12. Android (Prenos podataka i XML parsiranje)

 13. Android (Intenti)

 14. Android (Aktivnosti, Fragmenti) Primer rada sa fragmentima (FragmentsNavBar)

 15. Android (Servisi)

 16. Android (Cuvanje podataka)


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Uputstvo za rad sa git-om

.. dodavaću ovde kako nam šta bude potrebno