Razvoj softvera za embeded sisteme

Studije: Master akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smerovi: “Mikroprocesorski sistemi i algoritmi” (izborni na smerovima “Primenjena elektronika” i “Mikroelektronika”

Predmet: Razvoj softvera za embedded sisteme

Semestar: I

Predavanja: petkom od 7:15 do 10:00, učionica 104

Vežbe:

  • četvrtkom od 19:00 do 20:30, F317 (Embeded sistemi i algoritmi)
  • utorkom od 17:45 do 19:15, F317(Primenjena elektronika i Mikroelektronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM508
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović

kabinet: 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Asistenti:

Dr Predrag Teodorović

kabinet: 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Teorijski kolokvijum: 40 poena (Gradivo sa kolokvijuma se može polagati u svakom ispitnom roku)


Lab vežbe: 40 poena (Predispitna obaveza)


Projekat: 20 poena


Materijal za predavanja:
Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1. Uputstva za nano tekst editor

2. Uputstvo za rad sa git-om