Razvojni alati u elektrotehnici


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS109
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Kalman Babković
Asistenti: Miroslav Bogdanović

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

  • Tokom školske godine izvode se računarske vežbe tokom kojih se ispunjavanjem predispitnih obaveza osvaja do 50 poena.

  • U ispitnim rokovima se polaže test na kojem se može osvojiti do 30 poena.

  • Student može pristupiti izradi projekta na kojem se može osvojiti do 20 poena.