Robert Milanovič


Zvanje: stručni saradnik - laborant VSS
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, laboratorija 316
Telefon: 021/485-2544
Fax: 021/47 505 72