Dr Sanja Kojić


Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 136
Telefon: 021/485-4520
E-mail: sanjakojic@uns.ac.rs