Senzori i aktuatori


Nastava iz ovog predmeta se odvija u sedmom semestru na usmerenju za Mikroračunarsku elektroniku, na studijskoj grupi Embeded sistemi i algoritmi.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM409
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jovan Bajić
Konsultacije: zakazivanje preko email-a bajic@uns.ac.rs
Asistenti: Milan Božić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Nastava iz predmeta obuhvata:

Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije.

Polaže se:

kolokvijum iz oblasti senzora 50% i

pismeni deo ispita iz preostalog dela gradiva - kombinovani zadaci i teorija 50%.

Student iz pojedinih delova gradiva može da radi projekat, čija odbrana se

vrednuje kao položeni kolokvijum. Na završnom ispitu polaže deo gradiva koji nije pokriven projektom.

Materijal za predavanja:
Autori Naziv Godina Izdavač Jezik
M.Popović Senzori i merenja 1995 VEŠ, Beograd Srpski jezik
M.Popović Senzori u robotici 1994 VEŠ, Beograd Srpski jezik
D. Shetty, R. A. Kolk Mechatronics System Design 1997 PWS Енглески
Ljiljana Živanov Primena senzora i aktuatora 1.deo 2009 Skripta, Fakultet tehničkih nauka Srpski jezik

 


Laslo Nađ Primena senzora i  aktuatora 2.deo 2018 Skripta, Fakultet tehničkih nauka Srpski jezik

Dodatne informacije

Cilj predmeta:

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti senzora i aktuatora, njihove podele i različitih vrsta primene.

Ishodi obrazovanja:

- sposobnost razumevanja i tumačenja tehničkih karakteristika senzora i aktuatora iz uputstava proizvođača

- mogućnost pravog odabira senzora za odgovarajuće industrijske primene

- sposobnost instaliranja i uspešne primene senzora ili aktuatora u nekom industrijskom procesu

- sposobnost projektovanja jednostavnog integrisanog senzora pritiska, temperature ili protoka

Sadržaj predmeta:

Principi merenja i tehnike senzora i aktuatora. Tehničke karakteristike senzora i aktuatora. Načini klasifikacije senzora i aktuatora. Vrste senzora (otpornički i kapacitivni senzori; elektromagnetski senzori; piezoelektrični senzori; optoelektronski senzori; digitalni senzori). Primene senzora (senzori linearnog i ugaonog pomeranja; senzori brzine, ubrzanja, sile i momenta; senzori pritiska, nivoa i protoka; senzori za merenje temperature i vlažnosti; senzori blizine, taktilni senzori). Senzori vizije. Vrste aktuatora i njihova primena (svetlosni modulatori i detektori; kontroleri protoka, prekidači, motori, elektromagneti). Integrisani senzori (integrisani senzori temperature; foto-senzori). Pakovanja (kućišta) za senzore. Vrste aktuatora. Motori. Trendovi razvoja (mikrosenzori, mikroaktuatori, njihova integracija).