Tijana Kojić


Zvanje: istraživač pripravnik
Titula: diplomirani inženjer – master elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 300b
E-mail: kojictijana@uns.ac.rs

Oblast rada

Mikroelektronika, Nano i fleksibilna elektronika, Modelovanje, simulacija i karakterizacija komponenti


Predmeti

Osnovi elektronike (I godina, OAS Biomedicinsko inženjerstvo),

Uvod u elektroniku (II godina, OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije),

Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola (III godina, smer Mikroelektronika)