Uvod u elektroniku (Mehatronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H206
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor, kabinet: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 114, telefon: 021/485-4506, email: mirad@uns.ac.rs
Konsultacije: utorkom od 13h do 14h i petkom od 12h do 13h ili po dogovoru (najavite se prethodno putem mejla)
Asistenti: Dr Milica Kisić, asistent sa doktoratom, kabinet: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 114, telefon: 021/485-4506, email: mkisic@uns.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru (najavite se prethodno putem mejla)

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum obično se održava posle šeste nedelje nastave, a drugi nakon završetka nastave u tekućem semestru. Oba kolokvijuma se sastoje od 5-7 teorijskih pitanja i 3 zadatka. Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta  (do 50 %) i rešavanja zadataka (do 50 %). Deo ocene (do 5 %) student može da dobije za uspešno urađen domaći zadatak, koji nije obavezan.

Materijal za predavanja:

  1. Živanov: „Uvod u elektroniku – teorija i zadaci”, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013, udžbenik broj 429 (odgovarajuća poglavlja)

  2. M. Popović: „Osnovi elektronike”, Eletrotehnički fakultet, Beograd, 2006 (odgovarajuća poglavlja)

  3. Goran Stojanović, Nataša Samardžić, Mirjana Damnjanović, Jelena Radić, Sanja Kojić: ,,Uvod u elektroniku - zbirka zadataka”, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2018 (u pripremi)