Uvod u elektroniku


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E122
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović, red. prof.
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: dr Sanja Kojić, docent, Željko Popović,asistent
Konsultacije: Utorak 11:00-12:00

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita

Materijal za predavanja:
Istorijat elektronike

Primena pojačavača


  1. kolokvijum - 18. novembar 2023. (subota) 14:30 sale 203, 204, 205, 208 i 109A

  2. kolokvijum - 14. januar 2023. (nedelja) 18:00 sale A1, A2, A3, A4 i 109A


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
VAŽNO TERMINI NADOKNADE!

Korisni dokumenti:

 Osnovne_funkcije_osciloskopa_siglent

Uputstvo - osciloskop SIGLENT SDS1102CML+

Uputstvo - signal generator SIGLENT SDG1025

Uputstvo 2 - signal generator SIGLENT SDG1025

Uputstvo - izvor jednosmernog napona SIGLENT SPD3303C

Uputstvo 2 - izvor jednosmernog napona SIGLENT SPD3303C

Uputstvo - Lemna stanica BAKU 909

____________________________________________

RASPORED lab. vežbi: ( vežbe kreću od ponedeljka 27.11.2023.)
Lab vežbe-2023 -Merenja i MIS
Uvod vezbe-2023-energetika
Uvod vezbe-2023-ME

Pripreme za laboratorijske vežbe:Prisustvo na vežbama je obavezno, i predstavlja uslov za dobijanje potpisa. Ukoliko Vam termini ne odgovaraju promena je moguća samo ukoliko nađete kolegu iz nekog drugog termina s kojim ćete se zameniti. Za dodatna pitanja vezano za lab. vežbe obratiti se asistentu Željku Popoviću

Dodatne informacije

Literatura koja pokriva gradivo ovog predmeta je knjiga čiju naslovnu stranu možete videti ispod: