Uvod u elektroniku


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E122
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Goran Stojanović, red. prof.
Konsultacije: Utorak 13h - 14h
Asistenti: dr Nataša Samardžić, docent, Sanja Kojić, asistent
Konsultacije: Utorak 11:00-12:00

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Preko dva kolokvijuma ili preko ispita

Materijal auditorne vežbe:
 

 

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Dodatne informacije

Literatura koja pokriva gradivo ovog predmeta je knjiga čiju naslovnu stranu možete videti ispod: