Uvod u mikroračunarsku elektroniku

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IV semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

U toku semestra predviđeno je održavanje dva kolokvijuma i jednog testa u okviru vežbi. Prvi će biti održan nakon 6. nedelje i učestvuje u konačnoj oceni sa 20%, a drugi kolokvijum nakon 8. nedelje i učestvuje u konačnoj oceni sa 20%. Test sa nekoliko pitanja u vezi sa gradivom poslednje 4 nedelje će biti održan u 13. nedelji i učestvuje u konačnoj oceni sa 10%.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 3 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E136
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Rastislav Struharik, redovni profesor
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: msc Vladimir Nikić, asistent,  Vladimir Vincan, asistent, msc Dušan Bortnik, asistent, msc Nikola Kovačević, asistent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

Materijal za predavanja:
Predavanje 1 - Uvod u VHDL

Predavanje 2 - Skalarni tipovi podataka

Predavanje 3 - Konkurentne naredbe 1

Predavanje 4 - Konkurentne naredbe 2

Predavanje 5 - Sekvencijalne naredbe

Predavanje 6 - Kompozitni tipovi podataka

Predavanje 7 - Potprogrami

Predavanje 8 - Paketi i generičke konstante

Predavanje 9 - Uvod u verifikaciju hardvera

Spisak teorijskih pitanja

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Kako bi ste mogli da pratite laboratorijske vežbe koje se trenutno održavaju u online maniru, neophodno je da na svojim personalnim računarima instalirate Vivado alat kompanije Xilinx. To možete da uradite preko sledećek link-a: Vivado alat. Preporuka je da instalirate najnoviju verziju, no, ukoliko je ona prezahtevna za vaš računar možete preuzeti i neku od prethodnih verzija (ne manju od 2015.2). Takođe na sledećem linku imate video koji je uputstvo za instaliranje Vivada: Upustvo

1. nedelja - Upoznavanje sa Xilinx Vivado programskim paketom. Zadaci za vežbu

2. nedelja - Opis standardnih kombinacionih mreža u VHDL-u, vežba 1

3. nedelja - Opis standardnih kombinacionih mreža u VHDL-u, vežba 2

4. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 1

5. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 2

6. nedelja - Opis standardnih sekvencijalnih mreža u VHDL-u, vežba 3

7. nedelja - Opis konačnih automata u VHDL-u

8. nedelja - Hijerarhijski i parametrizovani dizajn u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

9. nedelja - Kreiranje verifikacionih okruženja u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

10. i 11. nedelja - Projektovanje složenih digitalnih sistema (PWM) u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

12. i 13. nedelja - Projektovanje složenih digitalnih sistema (VGA) u VHDL-u, potrebni dizajn fajlovi

Dodatne informacije

OBAVEŠTENJE:

Bodovno stanje nakon ispita održanog u oktobarskom dodatnom 2 ispitnom roku 2022. godine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje za stare studente.  Nakon nove akreditacije predmet Uvod u mikroračunarsku elektroniku  se održava u 5. semestru i preimenovan je u: Jezici za modelovanje hardvera. Za sve starije studente koji su polagali popravni kolokvijum 07.06.2023 rezultati su u sledećoj tabeli: rezultati

Za dodatna pitanja obratite se asistentu Nikoli Kovačeviću.