Vladimir Rajs


Zvanje: vanredni profesor
Funkcija: šef usmerenja Primenjena elektronika
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 137
Telefon: 021/485-4521
E-mail: rajs.vladimir@gmail.com, vladimir@uns.ac.rs

Oblast rada

Elektronika, primenjena elektronika, industrijska elektronika.


Predmeti

  • Primenjena elektronika, OAS Mikroračunarska elektronika IV godina,
  • Upravljačka i procesna elektronika ,OAS Mikroračunarska elektronika IV godina,
  • Sistemi za dojavu, detekciju i upozorenje, OAS, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
  • Primena elektronike u industriji, MAS, Mikroračunarska elektronika-Primenjena elektronika,
  • Projektovanje elektronskih sistema, MAS, Mikroračunarska elektronika-Primenjena elektronika,
  • Digitalna upravljačka elektronika, MAS, Mehatronika
  • Računarsko projektovanje elektronskih kola, OSS, Elektronika i Telekomunikacije,