Vladimir Vincan


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: NTP - kancelarija 110
E-mail: vladimirvincan@uns.ac.rs
Konsultacije:

po dogovoru


Predmeti

Teorija električnih kola
Sistemi i signali
Uvod u mikroračunarsku elektroniku
Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku
Digitalna elektronika za biomedicinare
Uvod u elektroniku
Softverski praktikum