Zaposleni

Na Katedri za elektroniku, Fakulteta tehničkih nauka, u Novom Sadu zaposleni su vrhunski stručnjaci iz polja elektronike, i to:

  • 18 doktora nauka
  • 3 magistra nauka, i
  • 15 diplomiranih inženjera